11. března 2017 - Veřejný trénink a hobby soutěže

V sobotu 11. března 2017 Vás zveme na dvě soutěže veřejného tréninku a dvě hobby soutěže s finanční dotací. Ve 13.00 je zahájeno společné opracování pro tréninkový parkur 70/80 cm. Při pěkném počasí se soutěže uskuteční na venkovním kolbišti. Přihlášky do soutěží stačí na místě. Těšíme se na Vaši účast!.

Vloženo 6.3.2017 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz