13. října 2012 - druhý vrchol dětské sezóny - DĚTSKÝ ŠAMPIONÁT 2012

Rozpis jezdeckých her 2012

 

 

dětský šampionát 2012 - PARKUR + DREZURA

 

 

1. Základní údaje:

1.1.   Pořadatel:         Jezdecký klub Hřebčín Suchá MF 150

1.2.   Datum konání:   13. ŘÍJNA 2012

1.3.   Místo konání:     Areál Jízdárny Suchá

1.4.   Kolbiště:           Pískové s geotextilií 70  x  70 m, při nepřízni počasí v hale

1.5.   Opracoviště:      Pískové 25 x 60 m, při nepřízni počasí v hale 23 x 63 m

1.6.   Hlasatel:           Magdaléna Vopařilová

 

 

2. Technické údaje:

2.1.    Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu

2.2.    Soutěže:

 

 

2.2.1.  Soutěž č.1  Drezurní úloha P5

Drezurní úloha pro děti na ponících

1. kolo Pony šampionátu 2012

Startovné: 170,- Kč

                        Ceny: na 1.- 5. místě věcné, floty

 

2.2.3.  Soutěž č.2  Drezurní úloha DU 

Drezurní úloha pro děti na velkých koních

1. kolo Dětského šampionátu 2012

Startovné: 170,- Kč

Ceny: na 1.- 5. místě věcné

 

2.2.3.  Soutěž č.3  CENA NADĚJÍ 2012  - Parkur do 40 cm

                        8 překážek do 40 cm, bez kombinace

                        Startovné: 170,- Kč

                        Ceny: na 1.-  5. místě věcné, floty, 1. - 3. místo poháry

 

2.2.4.  Soutěž č.4  Parkur do 60 cm

8 - 9 překážek do 60 cm, bez  kombinace

2. kolo Pony šampionátu 2012

Startovné: 170,- Kč

                        Ceny: na 1.- 5. místě věcné, floty

 

2.2.5.  Soutěž č.5  Parkur do 85 cm

8 - 9 překážek do 85 cm, bez kombinace

2. kolo Dětského šampionátu 2012

Startovné: 170,- Kč

                        Ceny: na 1.- 5. místě věcné, floty

 

 

dětský šampionát 2012

____________________________________________

 

Zvlášť bude vyhodnocena poháry a floty na 1.- 3. místě kombinovaná soutěž v kategoriích

 

pony   -   P5 +  parkur  60  cm

 

       velcí koně   -   DU  +  parkur  85  cm

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________

 

 

2.3. Časový rozvrh:

V 9.30 ukončení prezentace pro první soutěž, v 10.00 hod. soutěž č.1, následně 2, 3, 4 a 5

 

3. Všeobecné údaje:

3.1.  Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu :  manon@wo.cz , mobil  606 836 449. Konečné  přihlášky při prezentaci

       

Prosím o včasné zaslání přihlášky, uzávěrka je vždy ve čtvrtek před akcí! 

 

4. Veterinární předpisy:

       Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu

 

5. Poskytované služby:

5.1.  Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem

5.2.  Veterinární služba proti úhradě

5.3.  Podkovářská služba proti úhradě

 

6. Ostatní ustanovení:

6.1. Ceny: viz soutěže, floty do 5. místa

6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců    

 

Vloženo 10.10.2012 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz