21. dubna 2012 vás zveme na veřejný trénink

          

Rozpis veřejných tréninků a hobby soutěží

 

21. dubna a 8. května 2012

    

1. Základní údaje:

1.1.     Pořadatel:                 Jezdecký klub Hřebčín Suchá MF 150

1.2.     Datum konání:           21. dubna a 8. května 2012

1.3.     Místo konání:             Jezdecký areál Jízdárna Suchá

1.4.     Kolbiště:                     65 x 65 m  pískový povrch s geotextilií

1.5.        Opracoviště:               65 x 23 m  venkovní písková jízdárna

1.6.    Vedoucí tréninku:       Jiří Skřivan F 0031

 

2. Technické údaje:

2.1.    Předpisy: ustanovení tohoto rozpisu veřejného tréninku

 

2.2. Tréninkové parkury:

2.2.1.  č.1      Dvoufázové skákání 70 / 80 cm

První fáze 8 překážek bez kombinace, druhá fáze 4 překážky na čas

Přístupné pro všechny jezdce a koně a pony bez omezení

 

2.2.2.  č.2      Dvoufázové skákání 90 / 100 cm

První fáze 8 překážek bez kombinace, druhá fáze 4 překážky na čas

                                   Přístupné pro všechny jezdce a koně a pony bez omezení

 

2.2. Hobby soutěže:

2.2.3.  č.3      Dvoufázové skákání 100 / 110 cm

První fáze 9 překážek s kombinací, druhá fáze 5 překážek na čas

                                   Přístupné pro všechny jezdce a koně a pony bez omezení

Startovné 200,- Kč

Ceny: 400, 300, 200,- Kč

 

2.2.4.  č.4      Dvoufázové skákání 110 / 120 cm

První fáze 9 překážek s kombinací, druhá fáze 5 překážek na čas

                                   Přístupné pro všechny jezdce a koně a pony bez omezení

                                   Startovné 200,- Kč

Ceny: 500, 400, 300,- Kč

 

2.3. Předběžný časový rozvrh:

Prezentace je hodinu před začátkem soutěže na věži rozhodčích. Ve 13.00 hod. soutěž č.1 a   následně soutěže č.2, 3 a 4

 

3.  Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky při prezentaci

3.2. Startovné v tréninkových parkurech: 170,- Kč / start

3.3. Ustájení pořadatel nezajišťuje

3.4. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

  

4. Veterinární předpisy:

Vedoucí transportu hned po příjezdu, před vyložením koní, předloží příslušné potvrzení pro přesun, opatřené všemi potřebnými náležitostmi

 

5. Poskytované služby:

5.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem

5.2. Veterinární služba proti úhradě

5.3. Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje

 

6. Ostatní ustanovení:

6.1. V trénin. parkurech budou jezdci dekorováni na 1.- 5. místě floty a obdrží věcné ceny 

6.2. Pořadatel neručí za úrazy a nemoci koní a jezdců

Vloženo 16.4.2012 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz