21. ÚNORA 2009 - VEŘEJNÝ TRÉNINK 4

21. února 2009 Vás již počtvrté v řadě zveme k tréninkovému odpoledni, začátek je ve 13.00 a program tří tréninkových parkurů zůstává nezměněn. Rozpis viz akce.
Těšíme se na Vaši účast!

Vloženo 16.2.2009 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz