28. dubna 2012 vás zveme do areálu Jízdárny Suchá na první jezdecké závody

 

Předběžné startovní listiny najdete v odkazu výsledkové listiny vlevo na liště.

 

 

Rozpis jezdeckých závodů č. 428 F1

 

   Jarní jezdecké závody

 

1. Základní údaje:

1.1. Pořadatel: JK Hřebčín Suchá MF 150

1.2. Datum konání: Sobota 28. dubna 2012

1.3.  Místo konání: Jezdecký areál Hřebčín Suchá

1.4.1. Kolbiště: Pískové s geotextilií 65 x 70 m

1.4.2.  Opracoviště:   Pískový povrch 23 x 65 m

1.5. Hlavní rozhodčí: Jaroslav Hupka

Rozhodčí:   MVDr. Luboš Řípa, Jaroslav Fendrych, Sylva Fendrychová

Technický delegát: Roman Falta

 Stavitel parkurů: Oldřich Sojka

Hlasatel: Mgr. Magdalena Peterková

 

2. Technické údaje:

2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu

2.2. Soutěže:

2.2.1. Soutěž č.1 Hobby soutěž - parkur s postupnou obtížností do 80 cm (PJS N9.3)

Startovné: 200,- Kč.

Ceny: na 1.- 3. místě ceny věcné

2.2.2. Soutěž č.2 Parkur stupně „ Z “

Rozhodování PJS čl.298.2.4

Startovné: 250,- Kč

Ceny 2 000,- Kč ( 600, 500, 400, 300, 200,)

2.2.3. Soutěž č.3 Parkur stupně „ZL“

Rozhodování PJS čl.298.2.4

Startovné: 250,- Kč

Ceny 2 500,- Kč (700, 600, 500, 400,300,)

2.2.4. Soutěž č.4 Parkur stupně „L*“

Rozhodování PJS čl.238.2.2

Startovné: 300,- Kč

Ceny 3 100,- Kč ( 1 000, 800, 600,400,300)

2.3. Časový rozvrh:

Sobota 28. dubna 2012 do 8.30 hod.ukončení prezentace, možné i telefonicky

p.Kosař 603 859 131. Začátek soutěže č. 1 v 9.00 hod., následně další

3. Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky na adresu : Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl do 23. dubna 2012, e-mail: manon@wo.cz. Výsledky a rozpisy najdete na www.stajmanon.cz

3.2. Konečné přihlášky při prezentaci

3.3. Peněžité plnění viz soutěže

3.4. Ustájení pořadatel nezajišťuje

3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

4. Veterinární předpisy:

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu

5. Poskytované služby:

5.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem

5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě - MVDr. Iva Benešová

5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě - Karel Píša

6. Ostatní ustanovení:

6.1. Ceny: v soutěži č.1 - ceny věcné, dále budou ceny vyplaceny v Kč dle PJS, floty dle PJS

6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců

Vloženo 17.4.2012 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz