Jiří Skřivan • Stáj Manon • tel: +420 602 451 918
Miroslava Skřivanová • Jezdecká škola • tel: +420 606 836 449
Suchá 1 • 570 01 Suchá u Litomyšle • e-mail: manon@wo.cz
www.stajmanon.cz
  • |
  • Česky
  • |
  • English
  • |
  • Deutsch
  • |

3. prosince 2011 se moc těšíme na setkání na Miklulášském reji v maskách

V sobotu 3. prosince bude v 11.00 hodin zahájen tradiční - rozpustilý Mikulášský rej v maskách. Milé děti, připravte si masky čertů, princezen či andělů, budeme si hrát :-)! Čekají na nás jízdy zručnosti, dva parkury a velmi oblíbená soutěž rodičů s dětmi. A nezapomenout na večerní Mikulášskou besídku, nadílka bude pro každého! Už teď se moc těšíme :-)!

MIKULÁŠSKÝ  REJ  V MASKÁCH

1. Základní údaje:

1.1.      Pořadatel:                   Jezdecký klub Hřebčín Suchá MF 150

1.2.      Datum konání:           3. PROSINCE 2011

1.3.      Místo konání:              Hřebčín Suchá, jezdecká krytá hala

1.4.             Kolbiště:                     Jezdecká hala  23  x 60 m

1.5.      Opracoviště:              Před soutěží je společné opracování v hale

1.6.      Hlasatel:                     Magda Peterková

 

2. Technické údaje:

2.1.     Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu.

2.2.     Soutěže:

2.2.1.  Soutěž č.1       Mikulášská ízda zručnosti v maskách

                                   8  úkolů prověřující dovednost dvojice - na čas

                                   S vodičem i bez vodiče

                                   Bude vyhodnocena nejlepší maska

                                   Startovné: 100,- Kč

                                    Ceny: na 1.- 5. místě floty, mikulášská nadílka

 

2.2.2.  Soutěž č.2       Andělský parkur do 50 cm v maskách

                                   8 překážek do 50 cm, bez kombinace

                                   Startovné: 150,- Kč

                                   Bude vyhodnocena nejlepší maska

                                   Ceny: na 1.- 5. místě věcné

 

2.2.3.  Soutěž č.3       Čertovský parkur do 70 cm v maskách

                                   8 překážek do 50 cm, bez kombinace

                                   Startovné: 170,- Kč

                                   Bude vyhodnocena nejlepší maska

                                   Ceny: na 1.- 5. místě věcné

 

2.2.4.  Soutěž č.4       Vánoční  soutěž pro děti a rodiče

                                   1. část: jízda zručnosti

                                   2. část: parkur do 50 cm

                                   Nominace jezdců pro jednotlivé soutěže je dle vlastního uvážení

                                   Startovné: 150,- Kč pro dvojici

                                   Ceny: na 1.- 5. místě věcné

 

mikulášská nadílka proběhne od 17:30 hodin v klubovém baru, kde  všem zúčastněným dětem opravdový Mikuláš, anděl a čert připraví sladkou mikulášskou nadílku. SRDEČNĚ VÁS ZVEME K ÚČASTI!

 

2.3. Časový rozvrh:

V 10.30 ukončení prezentace, v 11.00 hod. soutěž č.1, následně 2, 3 a 4.

3. Všeobecné údaje:

3.1.  Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu : Miroslava Skřivanová, Prokešova 912, 570 01

        Litomyšl,  e-mail:  manon@wo.cz , mobil  606 836 449.

Prosím o včasné zaslání přihlášky, uzávěrka je ve čtvrtek před akcí.  Konečné přihlášky při prezentaci.

3.2.  Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

4. Veterinární předpisy:

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu.

5. Poskytované služby:

5.1.  Lékařskou službu zajišťuje pořadatel.

5.2.  Veterinární služba proti úhradě.

5.3.  Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje.

6. Ostatní ustanovení:

6.1.  Ceny: viz soutěže, floty do 5. místa.

6.2.  Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy a nemoci koní a jezdců.

Vloženo 21.11.2011 ... zpět

Sdílet na Facebooku vytisknout
koně na prodej

naši partneři

LB tech Energys Mauricio Kentaur Orlimex Jezdecký klub Hřebčín Suchá Město Litomyšl Pardubický kraj

podporujeme

Registr dárců kostní dřeně

náhodný obrázek z naší fotogalerie


odkazy

Asociace Český skokový pohár Česká jezdecká federace JEZDECTVÍ Equichannel - Český server, který se věnuje výhradně koním Svaz chovatelů českého teplokrevníka Stránky o koních a přírodě Jezdci FEI
Aktuality | Penzion Jízdárna Suchá | Akce 2024 | Výsledkové listiny | Služby | Koně na prodej | Testační odchovna hřebců | Pobyty 2024 | Prázdninové kurzy | Jezdecká škola | Fotogalerie | Stáj Manon | Úspěchy | Jiří Skřivan | Kontakt

design: dobrá grafika, php, database, xhtml, css: any code