Jiří Skřivan • Stáj Manon • tel: +420 602 451 918
Miroslava Skřivanová • Jezdecká škola • tel: +420 606 836 449
Suchá 1 • 570 01 Suchá u Litomyšle • e-mail: manon@wo.cz
www.stajmanon.cz
  • |
  • Česky
  • |
  • English
  • |
  • Deutsch
  • |

3. prosince 2011 se moc těšíme na setkání na Miklulášském reji v maskách

V sobotu 3. prosince bude v 11.00 hodin zahájen tradiční - rozpustilý Mikulášský rej v maskách. Milé děti, připravte si masky čertů, princezen či andělů, budeme si hrát :-)! Čekají na nás jízdy zručnosti, dva parkury a velmi oblíbená soutěž rodičů s dětmi. A nezapomenout na večerní Mikulášskou besídku, nadílka bude pro každého! Už teď se moc těšíme :-)!

MIKULÁŠSKÝ  REJ  V MASKÁCH

1. Základní údaje:

1.1.      Pořadatel:                   Jezdecký klub Hřebčín Suchá MF 150

1.2.      Datum konání:           3. PROSINCE 2011

1.3.      Místo konání:              Hřebčín Suchá, jezdecká krytá hala

1.4.             Kolbiště:                     Jezdecká hala  23  x 60 m

1.5.      Opracoviště:              Před soutěží je společné opracování v hale

1.6.      Hlasatel:                     Magda Peterková

 

2. Technické údaje:

2.1.     Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu.

2.2.     Soutěže:

2.2.1.  Soutěž č.1       Mikulášská ízda zručnosti v maskách

                                   8  úkolů prověřující dovednost dvojice - na čas

                                   S vodičem i bez vodiče

                                   Bude vyhodnocena nejlepší maska

                                   Startovné: 100,- Kč

                                    Ceny: na 1.- 5. místě floty, mikulášská nadílka

 

2.2.2.  Soutěž č.2       Andělský parkur do 50 cm v maskách

                                   8 překážek do 50 cm, bez kombinace

                                   Startovné: 150,- Kč

                                   Bude vyhodnocena nejlepší maska

                                   Ceny: na 1.- 5. místě věcné

 

2.2.3.  Soutěž č.3       Čertovský parkur do 70 cm v maskách

                                   8 překážek do 50 cm, bez kombinace

                                   Startovné: 170,- Kč

                                   Bude vyhodnocena nejlepší maska

                                   Ceny: na 1.- 5. místě věcné

 

2.2.4.  Soutěž č.4       Vánoční  soutěž pro děti a rodiče

                                   1. část: jízda zručnosti

                                   2. část: parkur do 50 cm

                                   Nominace jezdců pro jednotlivé soutěže je dle vlastního uvážení

                                   Startovné: 150,- Kč pro dvojici

                                   Ceny: na 1.- 5. místě věcné

 

mikulášská nadílka proběhne od 17:30 hodin v klubovém baru, kde  všem zúčastněným dětem opravdový Mikuláš, anděl a čert připraví sladkou mikulášskou nadílku. SRDEČNĚ VÁS ZVEME K ÚČASTI!

 

2.3. Časový rozvrh:

V 10.30 ukončení prezentace, v 11.00 hod. soutěž č.1, následně 2, 3 a 4.

3. Všeobecné údaje:

3.1.  Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu : Miroslava Skřivanová, Prokešova 912, 570 01

        Litomyšl,  e-mail:  manon@wo.cz , mobil  606 836 449.

Prosím o včasné zaslání přihlášky, uzávěrka je ve čtvrtek před akcí.  Konečné přihlášky při prezentaci.

3.2.  Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

4. Veterinární předpisy:

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu.

5. Poskytované služby:

5.1.  Lékařskou službu zajišťuje pořadatel.

5.2.  Veterinární služba proti úhradě.

5.3.  Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje.

6. Ostatní ustanovení:

6.1.  Ceny: viz soutěže, floty do 5. místa.

6.2.  Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy a nemoci koní a jezdců.

Vloženo 21.11.2011 ... zpět

Sdílet na Facebooku vytisknout
koně na prodej

naši partneři

Národní sportovní agentura Energys Kentaur Jezdecký klub Hřebčín Suchá Město Litomyšl Pardubický kraj

náhodný obrázek z naší fotogalerie


odkazy

Asociace Český skokový pohár Česká jezdecká federace JEZDECTVÍ Equichannel - Český server, který se věnuje výhradně koním Svaz chovatelů českého teplokrevníka Stránky o koních a přírodě Jezdci Jezdci v gala FEI
Aktuality | Penzion Jízdárna Suchá | Akce 2024 | Výsledkové listiny | Služby | Koně na prodej | Testační odchovna hřebců | Pobyty 2024 | Prázdninové kurzy | Jezdecká škola | Fotogalerie | Stáj Manon | Úspěchy | Jiří Skřivan | Kontakt

design: dobrá grafika, php, database, xhtml, css: any code