7. května 2011 Drezurní veřejný trénink

V letošním roce bychom chtěli i nadále  připravovat drezurní veřejné tréninky, ten první zahájíme 7. květne 2011 v 11.00 hodin. Budeme rádi, pokud se drezura stane neoddělitelnou součástí přípravy i pro parkurové jezdce, tak jak je tomu v zahraničí.

Soutěže:

1. Drezurní úloha Z2/2009

2. Drezurní úloha Z3/2009

3. Drezurní úloha L0/2009

4. Drezurní úloha DD/2009

5. Drezurní úloha L5/2009

Úloha Z2 a Z3 je čtená. Soutěže jsouotevřeny pro koně i pony. Drezurní veřejné tréninky navazují na drezurní jezdecké závody konané 24. září 2011 / úlohy Z1, DÚ, DJ, L5, S0/. Po odjetí drezurní úlohy proběhne krátká konzultace s rozhodčím Janem Bubnem.

Rozpis najdete v sekci AKCE 2011.

Na drezurním veřejném tréninku naviděnou!

Vloženo 19.4.2011 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz