10. září 2011 vás zveme na drezurní veřejný trénink

10. září 2011 se uskuteční na venkovním pískovém kolbišti drezurní veřený trénink. Soutěže Z1, DU, DJ, L5 a S0 jsou přístupny pro pony i velké koně. Začátek tréninku, který bude probíhat pod vedením Jana Bubna, bude zahájen v 11.00 hodin. Srdečně vás zveme k účasti!

2.2. Soutěže:


1.
               
Drezurní úloha Z1/2009


2.
               
Drezurní úloha DÚ/2009


3.
               
Drezurní úloha DJ/2009


4.
               
Drezurní úloha L5/2009


5.
               
Drezurní úloha S0/2009


Úloha Z1 a DÚ je čtená, každý startující si opatří vlastního čtenáře. Soutěže jsou vždy otevřeny pro všechny koně (i pony) a jezdce. Po zajetí drezury proběhne krátká konzultace s rozhodčím.

Drezurní veřejné tréninky navazují na drezurní jezdecké závody konané 24. září 2011 - úlohy Z1, DÚ, DJ, L5, S0.

 

2.3. Předběžný časový rozvrh:

Konečná prezentace je hodinu před začátkem soutěže. V 11.00 hod. soutěž č.1 a  následně soutěže č.2, 3, 4 a 5.

 3.  Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky zasílejte prosím do 1. září 2011 na adresu manon@wo.cz nebo SMS zprávou na 606 836 449

3.2. Startovné: 200,- Kč / start v soutěži

3.3. Ustájení pořadatel nezajišťuje

3.4. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

4. Veterinární předpisy:

Vedoucí transportu po příjezdu předloží příslušné potvrzení pro přesun, opatřené všemi potřebnými náležitostmi

 5. Poskytované služby:

5.1. Lékařská služba je zabezpečena pohotovostní službou

5.2. Veterinární pohotovostní služba - MVDr. Iva Benešová

5.3. Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje

 

 

Vloženo 1.9.2011 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz