Drezurní veřejný trénink 4.9.2010 ve zkratce

Tradičně nejobsazenější drezurní úlohou byla Z1, určitě i z důvodu přípravy na ZZVJ. Velmi vydařenou úlohou zvítězila Erika Nešporová s Shakirou /JK Janov/ před domácí Katkou Holomkovou s Carlosem. Třetí místo si vysloužila velmi pěkně sehraná dvojice Denisa Menšíková - Lili /také JK Hřebčín Suchá/.

Role rozhodčího se velmi sympaticky ujal pan Jan Buben, který nahlas /i když to nemusí být každému příjemné, ale o to víc poučné pro ostatní/ ohodnotil výkon dvojice a velmi rád vzápětí poradil jezdcům, jak je chybičky možné odstranit.  Nejvíce zmiňované "mouchy" :-) byly především: chybějící takt - pilnost pohybu = nedostatečné přilnutí, správné vedení koně na rovných čarách, v obratu a na kruhu. K tradičně začarovaným cvikům patřily přesné zastavení v X, kruhy změnit a nedostatečně vykreslené kruhy :-) Ale nezoufat - pouze neustálé opakování dělá mistra :-) !

Drezurní úloha Z3 se ve výsledcích sloučila s DU (z důvodu malé obsazenosti DU). Z3 se opět velmi povedla Erice Nešporové, která se umístila na 1. místě společně s nejlepší dvojicí v DU Monikou Veselou s elegantně předvedeným Waltérem /JK Sloupnice/. Druhá pozice patřila dvojici Hana Chlupová - Žory /JK Býkovice/před Hanou Kremlíkovou v sedle Gvin /JK Hřebčín Suchá/

Drezurní úlohy DD a L5 měli také stejného vítěze. Velmi pěkně předvedla své svěřence Jaroslava Dvořáková /JPS Borovinka/, která s  Douglasem v úloze DD po právu zvítězila, oceněná druhým místem byla po sympatické jízdě Katka Návojová s Lili /JK Hřebčín Suchá/, s rozdílem jednoho bodu ji následovala J. Dvořáková se svým druhým koněm Delphi.

Kontracval na kruhu, překroky v klusu či poloviční piruetu v kroku již obsahovala drezurní úloha L5. V poslední soutěži předvedla Jaroslava Dvořáková  lepší jízdu s Delphi, která porazila svého polobratra "Daga". Třetího nejlepšího výsledku dosáhla Hana Chlupová s velmi zajímavým koněm Carino /JK Býkovice/. Martina Bubnová s Dicky /Stáj Osík/ byla dekorovaná na 4. místě.

Soutěže a hodnocení pana Bubna se setkaly s velkým ohlasem. Jen škoda, že divácká účast byla bohatá jen v soutěžích Z1 a Z3. Provedení úloh ve vyšších soutěžích DD a L5, společně s komentářem byly velmi poučné. 

V měsíci říjnu se budeme snažit uskutečnit drezurní soustředění pro začínjící i pokročilé jezdce s Danielou Čápovou, češkou žijící dlouhodobě v Něměcku, spolupracující s jednou s nejuznávnějších drezurní stájí pana Kasselmana. Bližší info uvedeme v nejbližší době na našich stránkách.

Pro rok 2010 plánujeme opět ve spolupráci s Janem Bubnem v našich drezurních aktivitách pokračovat. Celkem bychom chtěli uspořádat tři VT, první drezurní VT proběhne pravděpodobně na stejných úlohách. Zbývající dva se pak uskuteční s menší obměnou drezurních úloh - připadají v úvahu Z2, DJ, L0, L1 - rádi také vyhovíme Vašim požadavkům.

Děkujeme všem jezdcům za účast a panu Bubnovi za nelehkou práci rozhodčího!

Těšíme se na další - drezurně laděné setkání!

Vloženo 5.9.2010 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz