Pozvánka na drezurní závody 3.6.2012

             

Rozpis DREZURNÍCH JEZDECKÝCH ZÁVODŮ

č. 602 F3 

 

   

1. Základní údaje:

1.1.      Pořadatel:                     Jezdecký klub Hřebčín Suchá MF 150

1.2.      Datum konání:               3. června 2012

1.3.      Místo konání:                Jezdecký areál Jízdárna Suchá

1.4.      Kolbiště:                       drezurní obdélník písčitý 20x40 m pro úlohy Z

20 x 60 m pro úlohy L a S

1.5.            Opracoviště:                 23 x 50 m písčité

1.6.      Funkcionáři závodů:      hlavní rozhodčí: Ing. Otakar VONDROUŠ

                                               rozhodčí: Jan Tvarůžek a Jaroslava Haškovcová

                                               hlasatel: Magdalena Vopařilová

 

2. Technické údaje:

2.1.      Předpisy: pravidla jezdeckého sportu v platném znění, platné drezurní úlohy a tento rozpis

2.2.      Předběžný časový program závodu:

            8.00 – 8.30 hodin prezentace

            9.00 zahájení první soutěže dále následující s ohledem na počty statujících

2.3.      V pátek večer budou zveřejněny předběžné startovní listiny na www.stajmanon.cz

 

3. Soutěže:

3.1. Soutěž P4 je přístupna pouze pro děti na pony, ostatní soutěže jsou přípustné pro všechny koně a jezdce bez omezení

3.2. Čtenáře čtených úloh si zajistí závodník

3.3. Soutěže: 1. P4/2012    2. DÚ/2009    3. DD/2009    4. DJ/2009    5.S0/2009    6.JU/2009   

 

4. Ceny a peněžité plnění

4.1. Dekorování a vyhlášení výsledků hned po skončení soutěže

4.2. Ve všech soutěžích bude vítěz a umístění dekorováni foty dle PJS čl.129.3

Soutěž č. 1 startovné 250,- Kč. Na 1.- 3. místě ceny věcné vyplacené v penězích v celk. hodnotě 900,- Kč.

Soutěž č. 2 startovné 250,- Kč. Na 1.- 5. místě ceny věcné vyplacené v penězích v celk. hodnotě 2 000,- Kč.

Soutěž č. 3 startovné 300,- Kč. Na 1.- 5. místě ceny věcné vyplacené v penězích v celk. hodnotě 3 000,- Kč.

Soutěž č. 4 startovné 300,- Kč. Na 1.- 5. místě ceny věcné vyplacené v penězích v celk. hodnotě 3 000,- Kč.

Soutěž č. 5 startovné 400,- Kč. Ceny 4 000,- Kč / 1.200,- 1.000,- 800,- 600,- 400,-/

Soutěž č. 6 startovné 400,- Kč. Ceny 4 500,- Kč / 1.500,- 1.000,- 1.000,- 600,- 400,-/

 

5. Přihlášky a prezentace

5.1. Přihlášky přijímáme do 31. května 2012 na manon@wo.cz. Zápisné je splatné při prezentaci.

5.2. Prezentace je možná i telefonicky na 606 836 449

 

6.  Všeobecné údaje:

6.1. Námitky a stížnosti v souladu s PJS

6.2. Ustájení v boxech (včetně sena a podestýlky) 250,- Kč na den (požadavek je nutné uvést v přihlášce)

6.3. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

   

7. Veterinární předpisy:

7.1. Veterinární přejímku koní a kontrolu průkazů koní zajišťuje MVDr. Iva Benešová. Před vyložením koně každý účastník předloží zdravotní průkaz koně

 

8. Poskytované služby:

8.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem

8.2. Veterinární služba po celou dobu konání závodů proti úhradě

8.3. Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje

8.4. Občerstvení v areálu závodů

 

9. Ostatní ustanovení:

9.1. Technická porada se nekoná

9.2. Platí přísný zákaz volného pobíhání psů v areálu závodů

9.3. Kůň se smí pohybovat po areálu pouze naužděn, event. na „steigeru“ /všeobecná ustanovení ČJF)

6.3. Pořadatel neručí za úrazy koní a jezdců, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození

 

Schválení rozpisu OV ČJF dne       4.5.2012  Novotný V.               ředitel závodů Jiří Skřivan

 

Vloženo 24.5.2012 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz