Kritéria mladých koní

Ve středu 16. června 2010 proběhly na kolbišti Jízdárny Suchá chovatelské soutěže Kritéria mladých koní.  Komisařem byl Jan Chýle.

Kompletní výsledky jsou již uvedeny.

Vloženo 17.6.2010 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz