POZOR ZMĚNA! Termín veřejného tréninku se mění ze soboty 16.3. na neděli 17.3.!

Rozpis veřejných tréninků 2013

 

                         NEDĚLE 17. BŘEZNA

 

1. Základní údaje:

1.1.     Pořadatel:                          Jezdecký klub Hřebčín Suchá MF 150

1.3.     Místo konání:         Jezdecká krytá hala - Hřebčín Suchá

1.4.     Kolbiště:                            23 x 60 m, pískový povrch

1.5.        Opracoviště:                      společné opracování v hale

1.6.      Vedoucí tréninku:               Jiří Skřivan F 031

1.7.      Hlavní rozhodčí:                Magdalena Vopařilová

                       Rozhodčí:               Miroslava Skřivanová

                        Stavitel :                Roman Falta

          Dozor na opracovišti:         Jiří Skřivan

           

2. Technické údaje:

2.1.    Předpisy: ustanovení tohoto rozpisu veřejného tréninku

2.2. Tréninkové parkury:

2.2.1.  č.1      Dvoufázové skákání 70 / 80 cm

První fáze 8 překážek bez kombinace, druhá fáze 4 překážky na čas

Přístupné pro všechny jezdce a koně a pony bez omezení

2.2.2.  č.2      Dvoufázové skákání 80 / 90 cm

První fáze 8 překážek bez kombinace, druhá fáze 4 překážky na čas

                                   Přístupné pro všechny jezdce a koně a pony bez omezení

2.2. Hobby soutěže:

2.2.3.  č.3      Dvoufázové skákání 90 / 100 cm

První fáze 9 překážek s kombinací, druhá fáze 5 překážek na čas

                                   Přístupné pro všechny jezdce a koně a pony bez omezení

Startovné 200,- Kč

Ceny: 400, 300, 200

2.2.4.  č.4      Dvoufázové skákání 100 / 110 cm

První fáze 9 překážek s kombinací, druhá fáze 5 překážek na čas

                                   Přístupné pro všechny jezdce a koně a pony bez omezení

                                   Startovné 200,- Kč

Ceny: 500, 400, 300

 

2.3. Předběžný časový rozvrh:

Prezentace je hodinu před začátkem tréninkového parkuru na věži rozhodčích. Ve 13.00 hod. začátek tréninkového  parkuru č.1 a následně č.2, 3 a 4

3.  Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky při prezentaci

3.2. Poplatek 170,- Kč / start pro tréninkové parkury 1. a 2.

3.4. Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka

   4. Veterinární předpisy:

Vedoucí transportu hned po příjezdu, před vyložením koní, předloží příslušné potvrzení pro přesun, opatřené všemi potřebnými náležitostmi

5. Poskytované služby:

5.1. Zdravotní dozor je zabezpečen přítomným lékařem

5.2. Veterinární služba proti úhradě

5.3. Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje

6. Ostatní ustanovení:

6.1. V soutěžích budou jezdci dekorováni na 1.- 5. místě floty a obdrží věcné ceny 

6.2. Sekretariát veřejného tréninku je umístěn v Penzionu Jízdárna Suchá

6.3. Pořadatel neručí za úrazy a nemoci koní a jezdců a ztrátu věcí

 

Vloženo 5.3.2013 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz