Pozvánka na Jarní jezdecké závody konané 12. května 2012

          Rozpis jezdeckých závodů č. 512 F1

 

                  Jarní jezdecké závody

 

1. Základní údaje:

1.1.      Pořadatel:                               JK Hřebčín Suchá MF 150

1.2.      Datum konání:                        Sobota 12. května 2012

1.3.      Místo konání:                          Jezdecký areál Hřebčín Suchá

1.4.1.   Kolbiště:                                 Pískové s geotextilií 65 x 70 m

1.4.2.   Opracoviště:                           Pískový povrch 23 x 65 m

1.5.      Hlavní rozhodčí:                     Jaroslav Hupka

Rozhodčí:                               MVDr. Luboš Řípa, Jaroslav Fendrych, Sylva Fendrychová

Technický delegát:                 Zdeněk Jílek

            Stavitel parkurů:                     Roman Falta

Hlasatel:                                 Mgr. Magdalena Peterková                             

   

2. Technické údaje:

2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu

2.2.  Soutěže:

2.2.1. Soutěž č.1        Parkur s postupnou obtížností do 100 cm

Rozhodování dle PJS čl. 269

Startovné: 200,- Kč.

                                               Ceny:  na 1.- 3. místě ceny věcné

 

2.2.2. Soutěž č.2        Parkur stupně „ Z “

                                   Rozhodování PJS čl.238.2.4

Startovné: 250,- Kč

                                               Ceny 2 400,- Kč ( 600, 500, 400, 300, 200, 200,200)

 

2.2.3. Soutěž č.3        Parkur stupně „ZL“

Rozhodování PJS čl.238.2.4

Startovné: 250,- Kč

                                               Ceny 3 500,- Kč ( 1 000, 800, 600, 350, 250,250,250)

                                               

2.2.4. Soutěž č.4        Parkur stupně „L**“

Rozhodování PJS čl.238.2.4

Startovné: 300,- Kč

                                               Ceny 6 600,- Kč ( 2 000, 1 600, 1 200, 800, 400,300,300)

 

2.2.5. Soutěž č.5        Parkur stupně „S**“

Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2.

Startovné: 400,- Kč

                                               Ceny  8 200,- Kč ( 2 500, 2 000, 1 500,  800, 600,400,400)

                                                    

 

            2.3. Časový rozvrh:

Sobota 12. května 2012 do 8.30 hod. ukončení prezentace, možné i telefonicky - V. Zvěřina 777 907 039. Začátek soutěže č. 1 v 9.00 hod., následně další

 

3. Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky na adresu : Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl do 7. května          2012, e-mail: manon@wo.cz.  Výsledky a rozpisy najdete na www.stajmanon.cz

3.2. Konečné přihlášky při prezentaci

3.3. Peněžité plnění viz soutěže

3.4. Ustájení pořadatel nezajišťuje

3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

 

4. Veterinární předpisy:

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu

 

5. Poskytované služby:

5.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem

5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě - MVDr. Iva Benešová

5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě - Karel Píša

 

6. Ostatní ustanovení:

6.1. Ceny:  v soutěži č.1 - ceny věcné, dále budou ceny vyplaceny v Kč dle PJS, floty dle PJS

6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců

 

Rozpis byl schválen OV ČJF dne                         - Václav  Novotný                                                                                              

Vloženo 5.5.2012 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz