Jiří Skřivan • Stáj Manon • tel: +420 602 451 918
Miroslava Skřivanová • Jezdecká škola • tel: +420 606 836 449
Suchá 1 • 570 01 Suchá u Litomyšle • e-mail: manon@wo.cz
www.stajmanon.cz
  • |
  • Česky
  • |
  • English
  • |
  • Deutsch
  • |

Pozvánka na podzimní jezdecké závody 1. října 2011

Rozpis jezdeckých závodů č. 110F1

PODZIMNí jezdecké závody 

1. Základní údaje:

1.1.      Pořadatel:                                JK Hřebčín Suchá MF 150

1.2.      Datum konání:                        Sobota 1. října 2011

1.3.      Místo konání:                          Jezdecký areál Hřebčín Suchá

1.4.1.   Kolbiště:                                 Pískové s geotextilií 65 x 70 m

1.4.2.   Opracoviště:                           Pískový povrch 23 x 65 m

1.5.       Hlavní rozhodčí:                    Jaroslav Hupka

Rozhodčí:                               Jaroslav Fendrych, Sylva Hendrychová

Technický delegát:                 Zdeněk Jílek

             Stavitel parkurů:                    Roman Falta

Hlasatel:                                 Mgr. Magdalena Vopařilová   

Zpracování výsledků              Ing.Vladimír Zvěřina  

Dozor na opracovišti:             Jiří Skřivan            

2. Technické údaje:

2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu

2.2. Soutěže:

2.2.1. Soutěž č.1        Parkur s postupnou obtížností do 100 cm

Rozhodování dle PJS čl. 269

Startovné: 200,- Kč.

                                               Ceny: na 1.- 3. místě ceny věcné 

2.2.2. Soutěž č.2        Parkur stupně „ Z “

Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2. s následným rozeskakováním čl.245.3.

Startovné: 250,- Kč

                                               Ceny 2 400,- Kč ( 600, 500, 400, 300, 200, 200,200,) 

2.2.3. Soutěž č.3       Dvoufázové skákání 110/120 cm

              Rozhodování PJS čl.274.5.2.                

             Startovné: 300,- Kč

                                               Ceny 3 700,- Kč ( 1 000, 800, 600, 400, 300,300,300,)                                              

2.2.4. Soutěž č.4        Parkur stupně „L**“

Rozhodování dle PJS čl. 238.2.1.

Startovné: 300,- Kč

                                               Ceny 5 400,- Kč ( 1500, 1 200, 1 000, 700, 400,300,300,)

2.2.5. Soutěž č.5        Parkur stupně „S**“

Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2.

Startovné: 400,- Kč

                                               Ceny  7 900,- Kč ( 2 500, 1 800, 1 400,  800, 600,400,400,)                           

 2.3. Časový rozvrh:

Sobota 1. října 2011 do 8.00 hod. ukončení prezentace, 9.00 hod. soutěž č.1 následně další 

3. Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky na adresu : Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl do 25. září   

        2011, e-mail: manon@wo.cz.  Výsledky a rozpisy najdete na www.stajmanon.cz

3.2. Konečné přihlášky při prezentaci  Vladimír Zvěřina  777907039

3.3. Peněžité plnění viz soutěže

3.4. Ustájení pořadatel nezajišťuje

3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka 

4. Veterinární předpisy:

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu

5. Poskytované služby:

5.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem

5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě - MVDr. Iva Benešová

5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě - Karel Píša 

6. Ostatní ustanovení:

6.1. Ceny: v soutěži č.1 - ceny věcné, dále budou ceny vyplaceny v Kč dle PJS, floty dle PJS

6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců

 

Rozpis byl schválen OV ČJF dne                         - Václav Novotný       

 

Vloženo 26.9.2011 ... zpět

Sdílet na Facebooku vytisknout
koně na prodej

naši partneři

LB tech Energys Mauricio Kentaur Orlimex Jezdecký klub Hřebčín Suchá Město Litomyšl Pardubický kraj

podporujeme

Registr dárců kostní dřeně

náhodný obrázek z naší fotogalerie


odkazy

Asociace Český skokový pohár Česká jezdecká federace JEZDECTVÍ Equichannel - Český server, který se věnuje výhradně koním Svaz chovatelů českého teplokrevníka Stránky o koních a přírodě Jezdci FEI
Aktuality | Penzion Jízdárna Suchá | Akce 2024 | Výsledkové listiny | Služby | Koně na prodej | Testační odchovna hřebců | Pobyty 2024 | Prázdninové kurzy | Jezdecká škola | Fotogalerie | Stáj Manon | Úspěchy | Jiří Skřivan | Kontakt

design: dobrá grafika, php, database, xhtml, css: any code