Pozvánka na podzimní jezdecké závody 1. října 2011

Rozpis jezdeckých závodů č. 110F1

PODZIMNí jezdecké závody 

1. Základní údaje:

1.1.      Pořadatel:                                JK Hřebčín Suchá MF 150

1.2.      Datum konání:                        Sobota 1. října 2011

1.3.      Místo konání:                          Jezdecký areál Hřebčín Suchá

1.4.1.   Kolbiště:                                 Pískové s geotextilií 65 x 70 m

1.4.2.   Opracoviště:                           Pískový povrch 23 x 65 m

1.5.       Hlavní rozhodčí:                    Jaroslav Hupka

Rozhodčí:                               Jaroslav Fendrych, Sylva Hendrychová

Technický delegát:                 Zdeněk Jílek

             Stavitel parkurů:                    Roman Falta

Hlasatel:                                 Mgr. Magdalena Vopařilová   

Zpracování výsledků              Ing.Vladimír Zvěřina  

Dozor na opracovišti:             Jiří Skřivan            

2. Technické údaje:

2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu

2.2. Soutěže:

2.2.1. Soutěž č.1        Parkur s postupnou obtížností do 100 cm

Rozhodování dle PJS čl. 269

Startovné: 200,- Kč.

                                               Ceny: na 1.- 3. místě ceny věcné 

2.2.2. Soutěž č.2        Parkur stupně „ Z “

Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2. s následným rozeskakováním čl.245.3.

Startovné: 250,- Kč

                                               Ceny 2 400,- Kč ( 600, 500, 400, 300, 200, 200,200,) 

2.2.3. Soutěž č.3       Dvoufázové skákání 110/120 cm

              Rozhodování PJS čl.274.5.2.                

             Startovné: 300,- Kč

                                               Ceny 3 700,- Kč ( 1 000, 800, 600, 400, 300,300,300,)                                              

2.2.4. Soutěž č.4        Parkur stupně „L**“

Rozhodování dle PJS čl. 238.2.1.

Startovné: 300,- Kč

                                               Ceny 5 400,- Kč ( 1500, 1 200, 1 000, 700, 400,300,300,)

2.2.5. Soutěž č.5        Parkur stupně „S**“

Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2.

Startovné: 400,- Kč

                                               Ceny  7 900,- Kč ( 2 500, 1 800, 1 400,  800, 600,400,400,)                           

 2.3. Časový rozvrh:

Sobota 1. října 2011 do 8.00 hod. ukončení prezentace, 9.00 hod. soutěž č.1 následně další 

3. Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky na adresu : Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl do 25. září   

        2011, e-mail: manon@wo.cz.  Výsledky a rozpisy najdete na www.stajmanon.cz

3.2. Konečné přihlášky při prezentaci  Vladimír Zvěřina  777907039

3.3. Peněžité plnění viz soutěže

3.4. Ustájení pořadatel nezajišťuje

3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka 

4. Veterinární předpisy:

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu

5. Poskytované služby:

5.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem

5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě - MVDr. Iva Benešová

5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě - Karel Píša 

6. Ostatní ustanovení:

6.1. Ceny: v soutěži č.1 - ceny věcné, dále budou ceny vyplaceny v Kč dle PJS, floty dle PJS

6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců

 

Rozpis byl schválen OV ČJF dne                         - Václav Novotný       

 

Vloženo 26.9.2011 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz