Veřejné tréninky zahajují v sobotu 7. ledna 2012, nově s hobby soutěžemi!

 

Rozpis veřejných tréninků

 

7. a 21. LEDNA, 4. a 18. ÚNORA, 3., 17. a 31.  BŘEZNA

1. Základní údaje:

1.1.     Pořadatel:                 Jezdecký klub Hřebčín Suchá MF 150

1.3.     Místo konání: Jezdecká krytá hala - Hřebčín Suchá

1.4.     Kolbiště:                    23 x 66 m, pískový povrch

1.5. Opracoviště:             společné opracování v hale

2. Technické údaje:

2.1.    Předpisy: ustanovení tohoto rozpisu veřejného tréninku

2.2. Tréninkové parkury:

2.2.1.  č.1      Dvoufázové skákání 70 / 80 cm

První fáze 8 překážek bez kombinace, druhá fáze 4 překážky na čas

Přístupné pro všechny jezdce a koně a pony bez omezení

2.2.2.  č.2      Dvoufázové skákání 80 / 90 cm

První fáze 8 překážek bez kombinace, druhá fáze 4 překážky na čas

Přístupné pro všechny jezdce a koně a pony bez omezení

2.2. Hobby soutěže:

2.2.3.  č.3 Dvoufázové skákání 90 / 100 cm

První fáze 9 překážek s kombinací, druhá fáze 5 překážek na čas

Přístupné pro všechny jezdce a koně a pony bez omezení

Startovné 200,- Kč

Ceny: 400, 300, 200

 

2.2.4.  č.4 Dvoufázové skákání 100 / 110 cm

První fáze 9 překážek s kombinací, druhá fáze 5 překážek na čas

Přístupné pro všechny jezdce a koně a pony bez omezení

Startovné 200,- Kč

Ceny: 500, 400, 300

2.3. Předběžný časový rozvrh:

Prezentace je hodinu před začátkem tréninkového parkuru na věži rozhodčích. Ve 13.00 hod. začátek tréninkového  parkuru č.1 a následně č.2, 3 a 4

3.  Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky při prezentaci

3.2. Poplatek 170,- Kč / start pro tréninkové parkury 1. a 2.

3.3. Ustájení po dohodě, cena 200,- Kč

3.4. Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka

4. Veterinární předpisy:

Vedoucí transportu hned po příjezdu, před vyložením koní, předloží příslušné potvrzení pro přesun, opatřené všemi potřebnými náležitostmi

5. Poskytované služby:

5.1. Zdravotní dozor je zabezpečen přítomným lékařem

5.2. Veterinární služba proti úhradě

5.3. Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje

6. Ostatní ustanovení:

6.1. V soutěžích budou jezdci dekorováni na 1.- 5. místě floty a obdrží věcné ceny

6.2. Sekretariát veřejného tréninku je umístěn v Penzionu Jízdárna Suchá

6.3. Pořadatel neručí za úrazy a nemoci koní a jezdců a ztrátu věcí

 

Vloženo 3.1.2012 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz