Jiří Skřivan

Jiří Skřivan se narodil 17.10.1967, vystudoval gymnázium a od roku 1990 se parkurovému sportu věnuje profesionálně. Manželka Miroslava vede jezdeckou školu v jezdeckém klubu Hřebčína Suchá. Dcery Petra a Mirka /1991/ v roce 2010 úspěšně ukončily studium na střední soukromé škole v Litomyšli. Mezi své největší jezdecké úspěchy považují 3. a 5. místo z MČR juniorů 2006, dvě 4. místa z MČR 2007 a 2. místo ve finále Dance and Jump Czech Junior Cup 2008. V roce 2009 se Petra umístila na 4. místě ve Velké ceně Prahy a na 5. místě v Grand Prix v rakouském Wiener Neustadt. Rok 2010 znamenal pro Petru titul mistra ČR mladých jezdců a pro Mirku 3. místo ve finále DaJ Czech Junior Cup. Nejmladší je syn Jiří /2000/, medailista z MČR družstev z let 2015, 2016, 2017.

Jiří Skřivan začal závodit ve 12 letech, svůj první parkur vyhrál na koni Manon, po které je pojmenovaná nynější stáj. V juniorské kategorii patřili s bratrem Rudolfem k velmi úspěšným jezdcům a na mistrovstvích se pravidelně řadili na stupně vítězů. Jako junior závodil i ve všestranné způsobilosti, kde v roce 1985 získal na MČR bronzovou a na MČSSR zlatou a stříbrnou medaili.

V roce 1989 využil Jiří Skřivan možnosti získávat nové zkušenosti v zahraničí. Nejprve pracoval ve Švýcarsku a poté odjel do Irska, kde absolvoval stáž u Paula Darragha. Po několika měsících se opět vrátil zpět, tentokrát do stáje k jednomu z nejlepších světových jezdců Markusi Fuchsovi. Odtud vedly jeho další kroky do privátní stáje H. Trauffera, kde měl možnost startovat na národní i mezinárodní úrovni téměř dva roky.

Po návratu ze zahraničí, na podzim 1992, založil nedaleko od Litomyšle vlastní stáj. Začal spolupracovat s JK Mělník a dostal do tréninku první koně, mezi nimi je i 4 letý Labe Jeff, se kterým později dosáhl i vítězství v GP na CSI-W v Maďarsku. V roce 1995 byla stáj přestěhována do nově vybudovaného areálu přímo v Litomyšli a Jiří Skřivan s koňmi Vesta del Metz, Labe Jeff – LB tech, Naracondo Profistav, Gargano Wepol, Guyane Orling, Labe James CAC leasing, Andolph Wepol, Tora 1, Rytma CAC Leasing a dalšími dosáhl na domácích i zahraničních kolbištích nespočet výborných sportovních ůspěchů.

V roce 2002 přichází Jiří Skřivan do jezdeckého sportu s novou myšlenkou celorepublikového seriálu Velkých cen a následně vzniká nový fenomén posledních let - ČESKÝ SKOKOVÝ POHÁR. Byl zvolen prezidentem Asociace Český skokový pohár a v letech 2004, 2006 a 2011 se stává i jeho celkovým vítězem. V roce 2017 získal s Flying Star 3. místo.

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz